Mnohodinec je kolektivní tvorba umělců, která skrze konkrétní tělo Lucie Kašiarové přináší na jeviště neuchopitelná fakta a vytváří prostor, v němž neexistuje minulost ani budoucnost. Prostor, ve kterém lze na malou chvíli společně čelit nevyslovitelnému, nedořečenému, neuchopitelnému. Přičemž smysl tkví v „čelení“ nikoliv ve sdělení nebo v závěru, ke kterému jsme zrovna teď společně došli nebo dojdeme.

Níže můžete vidět výstupy z processu vzniku Mnohodince.

25.5.2020 Tomáš
Hluk zkoušky

Jedním z aspektů tvůrčího procesu projektu Mnohodinec byl výzkum zvuku generovaného pohybem v prostoru. Uvažovali jsme nad tím, jak zvukově zaznamenat pohyb, jak zní tělo hýbající se v okolní atmosféře. Na jedné ze zkoušek vznikla binaurální nahrávka, kterou pořídil výrobce hluku - Tomáš Vtípil. V nahrávce také můžete slyšet hlas Jeníka Tyla, který stál u zrodu projektu.

ABY POSLECH NAHRÁVKY DÁVAL SMYSL, JE NUTNÉ MÍT NASAZENÁ SLUCHÁTKA.

23.4.2O21 Sára
MnohoStrip #1


Toto je Mnohostrip. Kreslí ho Sára. Inspirovaly ji k tomu esenciální texty k inscenaci Mnohodinec.

Pro chvíle pohody. I nepohody. Obojí je v pořádku.

#myšlenkovýproces

Návod ° rozklikněte obr. č. 1 a pravou šipkou pokračuj dál

6.4.2021 Magdaléna
Ticho a zvuk / svetlo a tieň / malé a veľké / málo a veľa / vnútro a vonku / rovné a členité /pohyb a statickosť.

Všetko je závislé od pohľadu jedinca, Mnohodinca, jedného a mnohých. Všetky premenné veličiny a deje sú objektívne v subjektívnom prežívaný za určitý čas. Dalo by sa divadelné predstavenie vysvetliť rovnicou? Bolo by to rovnako autentické a rovnako pochopiteľné? Ja sama za seba môžem povedať že sa v rovniciach nevyznám. Neviem ich čítať ani vypočítať a je to pre mňa príliš abstraktný spôsob vyjadrenia. Pre mňa je dôležitý materiál, jeho vlastnosti a správanie sa. Intuitívne vnímanie a experimentovanie s ním. Zisťovanie ako sa dá využiť okrem jeho primárneho účelu. To ako sa dá nevšedne použiť akustická pena a ako sa dá vytvoriť priestor fungujúci na základe osobných dojmov prežívania sme skúsili zistiť počas trojdenného workshopu v štúdiu Alta. Netradičný proces hľadania v divadelnom priestore obrátenom naopak (javisko je hľadisko) nás uistil čo pre nás funguje a ako postupovať ďalej. Hlavné pre mňa bolo dostať sa z abstraktnej predstavy do konkrétneho materiálu. A to sa aj podarilo.

Magdaléna Vrábová

18.3.2020 Lucia
Mnoho.divnosti

Mnoho.divnosti – performativní povídání si o podivnostech mezi uměním a vědou💫 Online stream setkání v ALTA Obýváku je součástí procesu tvorby projektu Mnohodinec, který připravuje Lucia Kašiarová s uměleckým týmem. Projekt se zabývá postavením jedince ve vesmíru.Lucia si k diskuzi o individualismu a jeho možné proměně k mnohodinnosti přizvala lidi plynule morfující mezi vědou a uměním: Lenku Hronovou a Matěje Hývla. Záměrem této akce je potkat se a dát prostor náhodně vzniklým lidským projevům, které krystalizují na třecí ploše vědy a umění, kolektivní představivosti a individuálních zkušenost.

10.3.2021 Lucia
Kolik čtverců musíš nakreslit abys vytvořil kruh?

V splynutí rozplynutá hustotou protkaná vesmírná krutost
kulatí, koulí, tulí
se ve svých čtvercích, v zakřivených časosledech,
v kvarkové dokonalosti.

100procentní asymetrie jako symetrický základ
tvořivosti přirozeného Ježiš, Budha, Syn, Matka, Luna